Oud ijzer

Een aantal muziekverenigingen uit andere dorpen van Bernheze heeft er voor gekozen om oud ijzer op te halen in hun dorp, ten behoeve van hun vereniging. Gezien het succes elders zijn wij ons als Heesche fanfare met onze leden hiermee ook gaan bezighouden binnen de Heesche gemeenschap. Met behulp van uw oud ijzer kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe instrumenten aanschaffen voor onze leden: ”van oud ijzer naar nieuw koper!”.

Om dit een succes te laten blijven, hebben wij uiteraard uw medewerking nodig. Wij willen u verzoeken om uw oud ijzer niet naar de vuilstort of elders te brengen, maar in plaats daarvan ons te informeren. Wij komen dit dan op een samen afgesproken moment bij u thuis ophalen. Hierdoor bespaart u zich het nodige sjouwwerk en stelt u ons in staat om uw oud ijzer te gelde te maken voor onze fanfare.

Om onze organisatie goed op poten te krijgen zijn we uiteraard afhankelijk van uw positieve reacties. Schroom dan ook niet om uw oud ijzer overschot bij ons te melden via:

  • Telefoonnummer: 06 – 8167 9111
  • Email: oudijzer@fanfare-aurora.nl (vermeld hier bij aub het soort/hoeveelheid ijzer en een telefoonnummer waar u op te bereiken bent)
Hartelijk dank alvast voor uw hulp namens leden en bestuur van Fanfare Aurora!