Aurora Con Brio

Na de eerste stappen in het samenspelen bij het jeugdorkest kunnen de muzikanten toetreden tot Con Brio. Onder leiding van dirigent Willem Kossink worden daar verdere stappen gezet om samen te musiceren. Natuurlijk wordt van de leerling verwacht dat hij of zij lessen blijft volgen om na het behalen van het B-diploma toe te kunnen treden tot het groot orkest. Vervolgens wordt het behalen van het C-diploma gestimuleerd en gelukkig slaagt een groot deel van de leerlingen daar ook in. Naast de allerjongsten spelen ook ouderen in het Con Brio. Zij nemen het zwaar koper voor hun rekening en zorgen ook voor adequate begeleiding in de verschillende secties. Een groot deel van Con Brio maakt tevens deel uit van het groot orkest.

In Con Brio is ook in beperkte mate plaats voor oudere muzikanten die op latere leeftijd pas begonnen zijn met musiceren of vroeger wel eens gespeeld hebben maar nog niet in het bezit zijn van de benodigde diploma’s of beschikken over het vereiste niveau om toe te kunnen treden tot het groot orkest. 

Dirigent
Willem Kossink is in 1981 geboren en getogen in het Achterhoekse Gelselaar. Tegenwoordig woonachtig in Didam met vriendin Hilde en dochter Mare. Willem begon op 7 jarige leeftijd  met slagwerk spelen bij plaatselijke muziekvereniging Excelsior en kreeg les op muziekschool ‘De Triangel’, tegenwoordig Segnocollectief. En behaalde uiteindelijk zijn D-examen met het predikaat Cum Laude.

Na de middelbareschooltijd is hij klassiek slagwerk gaan studeren op het ArtEZ conservatorium in Arnhem met Hafabra directie als bijvak. Tijdens en na de studie speelde hij veel in zowel professionele- als amateur gezelschappen en was hij als slagwerker werkzaam bij het Orkest Koninklijke Marechaussee.

Van 2008 tot 2018 heeft Willem gefungeerd als drummer bij de Achterhoekse cover formatie HIKE. Na deze fantastische tijd van zalen, discotheken en feesttenten op de kop zetten, kroop het bloed toch waar het niet gaan kon en besloot hij toelating te doen op het Prins Claus conservatorium in Groningen. Met het doel een oude liefde nieuw leven in te blazen; Hafabra directie. Hij werd toegelaten en studeert nu sinds september 2019 bij docenten Tijmen Botma en Klaas van der Woude.

Sinds maart 2020 is Willem de de nieuwe dirigent van Aurora con Brio. Daarnaast is Willem dirigent van fanfare Euterpe uit Halle (gld) en docent slagwerk bij het Segnocollectief in de gemeente Berkelland.

Repetitie
Con Brio repeteert elke vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Kom gerust eens vrijblijvend binnenwandelen om te kijken en te luisteren naar deze enthousiaste jongeren.