Business Class

Ook als vereniging moet je vooruit kijken, visie hebben, beleid voeren en plannen maken. Afgelopen jaar heeft nog een update plaatsgevonden van  het beleidsplan. Dit is tot stand gekomen met medewerking van alle leden van de vereniging. De meest belangrijke doelstellingen daaruit zijn:

 • In stand houden van het algemeen muzikaal niveau (hoogste amateurniveau) en waar mogelijk verbeteren.
 • Het nakomen van verplichtingen en/of activiteiten ten opzichte van de gemeenschap. Dit gebeurt al door de gehele Fanfare en de Hofkapel maar dit verder uitbreiden met optredens door Ensembles;
 • Doorgroeien van de slagwerkgroep naar een volwaardige malletband.
 • De toegankelijkheid voor muzikanten uit de Heesche dorpsgemeenschap vergroten.
 • Speciale aandacht voor het werven en opleiden van de jeugd.

En als je bepaalde doelstellingen voor ogen hebt moet je die ook proberen waar te maken.

Het is op dit moment echter niet goed mogelijk om de plannen van de vereniging daadwerkelijk om te zetten in daden. Dit heeft alles te maken met de financiële middelen die er zijn. In de jaarlijkse exploitatie wordt al zoveel als mogelijk alert om gegaan met kosten. En wordt alle (kleine) ruimte die overblijft al gebruikt voor bovenstaande doelen. Ook zorgt onze Vriendenkring van voornamelijk particulieren elk jaar voor de direct benodigde aanvulling op het klein instrumentarium. Maar er is meer nodig!
Naast de kosten voor reparatie/onderhoud en kleine vervangingen/uitbreidingen die bekostigd worden vanuit de jaarlijkse exploitatie, is eenmaal per X jaar een grote voorziening nodig voor:

 • Instrumentarium:
  • Extra aanschaf van grote, dure instrumenten.
  • En eenmaal per 20 jaar voor vervanging van een of meerdere groepen van instrumenten.
 • Kleding/Uniformen:
  • Eenmaal per 15 jaar voor vernieuwing van de totale kleding(lijn).
 • Inventaris:
  • Eenmaal per 20 jaar voor vervanging van (een deel van) de inventaris.
 • Repetitielokaal:
  • Eenmaal per 10 jaar groot onderhoud.
 • Evenementen:
  • Eenmaal per 3 jaar de organisatie van een groot evenement met gasten/gastspelers.

De doelstelling van de Businessclass is om jaarlijks een bedrag vanuit het bedrijfsleven gesponsord te krijgen. Dit is het bedrag wat we ook jaarlijks tekort komen op de begroting om de juiste voorzieningen en reserveringen te kunnen treffen voor bovenstaande doelen.
Hiermee kan dan worden voorkomen:

 • Dat er, telkens op het laatste moment, grote incidentele sponsoracties op touw moeten worden gezet;
 • Er geen afhankelijkheid meer is of deze acties wel of niet slagen.

De Businessclass helpt dus mee aan het welslagen van de doelen van de vereniging. Daarbij zijn er ruime mogelijkheden om vanuit Aurora een “tegenprestatie” te leveren aan de leden van de Businessclass.

Voor meer informatie over de Businessclass kunt u opnemen via businessclass@fanfare-aurora.nl.