Oud ijzer

Je kunt geen krant openslaan of je wordt geconfronteerd met de financiële crisis. Niemand ontkomt aan de bezuinigingsingrepen van de overheid. Ook wij als Fanfare Aurora moeten rekening houden met het feit dat de huidige subsidies voor onder andere muziekonderwijs en muziekverenigingen in de nabije toekomst niet meer vanzelfsprekend zullen zijn. Muzikale vorming voor de jeugd en het in stand houden van een plaatselijke fanfare zijn culturele verworvenheden die we met z’n allen moeten koesteren. Om onze muzikale toekomst veilig te kunnen stellen, proberen we creatieve oplossingen te vinden om onze begroting sluitend te houden. We kunnen uiteraard onze hand ophouden in de hoop dat u ons extra wilt sponsoren. Juist tegen de achtergrond van de financiële crisis kiezen we niet voor deze oplossing. In plaats daarvan steken wij graag de handen uit onze mouwen!

Een aantal muziekverenigingen uit andere dorpen van Bernheze heeft er voor gekozen om oud ijzer op te halen in hun dorp, ten behoeve van hun vereniging. Gezien het succes elders willen wij ons als Heesche fanfare met onze leden hiermee ook gaan bezighouden binnen de Heesche gemeenschap. Met behulp van uw oud ijzer kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe instrumenten aanschaffen voor onze leden: ”van oud ijzer naar nieuw koper!”.

Om dit daadwerkelijk een succes te laten worden, hebben wij uiteraard uw medewerking nodig. Wij willen u verzoeken om uw oud ijzer niet naar de vuilstort of elders te brengen, maar in plaats daarvan ons te informeren. Wij komen dit dan standaard de laatste zaterdag van de maand bij u thuis ophalen. Hierdoor bespaart u zich het nodige sjouwwerk en stelt u ons in staat om uw oud ijzer te gelde te maken voor onze fanfare.

Om onze organisatie goed op poten te krijgen zijn we uiteraard afhankelijk van uw positieve reacties. Schroom dan ook niet om uw oud ijzer overschot bij ons te melden via:

 • Telefoonnummer: 06 – 8167 9111
 • Email: oudijzer@fanfare-aurora.nl (vermeld hier bij aub het soort/hoeveelheid ijzer en een telefoonnummer waar u op te bereiken bent)
Hartelijk dank alvast voor uw hulp namens leden en bestuur van Fanfare Aurora!

Geplande ophaalrondes seizoen 2017/2018:

 • 26 augustus 2017
 • 30 september 2017
 • 28 oktober 2017
 • 25 november 2017
 • 30 december 2017
 • 27 januari 2017
 • 24 februari 2018
 • 24 maart 2018
 • 21 april 2018 (i.v.m. dag na Koningsdag)
 • 26 mei 2018
 • 30 juni 2018
 • In juli is er geen ophaalronde i.v.m. de zomervakantie